Strona główna 2018-04-24T19:54:50+00:00

Reformy systemów praktyk zawodowych spowodowały wzrost ilości osób poszukujących praktyk w stosunku do zapotrzebowania pracodawców. Ponadto wielu małych i średnich przedsiębiorców jest przekonanych, że nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w programach praktyk zawodowych.

  • Apprenticeship Alliances.eu stara się rozwiązać ten problem poprzez budowanie zdolności instytucji pośredniczących w celu rozwoju i funkcjonowania takich struktur wsparcia, które ułatwią MSP, szczególnie małym i mikro przedsiębiorstwom, przyjmowanie praktykantów zawodowych.
  • Nasz cel zamierzamy osiągnąć poprzez utworzenie Regionalnych Aliansów na Rzecz Praktyk Zawodowych, specjalnie opracowany zestaw narzędzi (Toolkit), bezpłatne szkolenie on-line oraz kompleksowe miejsca informacji o praktykach zawodowych (tzw. one-stop-shops).

Projekt

W obecnych czasach, gdy małe i średnie przedsiębiorstwa stają przed problemami związanymi z rozpoczęciem działalności, innowacjami i wzrostem, znajdują wsparcie w ciągle rozwijającym się, dobrze finansowanym i proaktywnym ekostystemie podmiotów otoczenia biznesu (instytucji pośredniczących): izbami gospodarczymi, samorządowymi centrami …

Oddziaływanie projektu

Poprzez unikalną strukturę, nasze Regionalne Alianse na Rzecz Praktyk Zawodowych wpłyną na zdolności ponad 80 organizacji pośredniczących, które poprzez współpracę z kluczowymi podmiotami oraz poprzez uzyskanie informacji, wsparcia i szkoleń wspomogą MSP w zaangażowaniu w programy praktyk zawodowych.